Jesteśmy z wami 30 lat

etyka

Firma Mescomp Technologies SA należy  do firm, które pragną  działać według najwyższych standardów etycznych. Jej celem jest nie tylko przestrzeganie prawa, ale również spełnienie najwyższych wartości i standardów etycznych. Z tego względu został opracowany „Kodeks etyki i postępowania w biznesie”, który od wszystkich pracowników wymaga prowadzenia działań zgodnych z naszymi wartościami i obowiązującym prawem.

Obejmuje on między innymi promowanie zasad uczciwej konkurencji, zapobieganie przekupstwu i korupcji, stosowanie przepisów bezpieczeństwa produktów, przestrzegania prawa pracy, ochrony środowiska. Kodeks przedstawia ogólne oczekiwania firmy w stosunku do swoich pracowników, ich zachowania, odpowiedzialności etycznej i prawnej. Uświadamia  nam z jakimi problemami etycznymi możemy się spotkać w naszej codziennej  pracy i jakie postępowanie jest właściwe.

Kodeks ma służyć dalszemu budowaniu i umacnianiu zaufania wszystkich naszych partnerów : naszych klientów, dostawców, organów rządowych i nadzorczych, akcjonariuszy, pracowników, konkurentów oraz całego społeczeństwa. Utrzymanie reputacji firmy jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Z tego względu wartości takie jak: uczciwość, profesjonalizm i kompetencje są silnie osadzone w naszej kulturze, zaś przestrzeganie zasad  zawartych w kodeksie pozwala uniknąć sytuacji rodzących wątpliwości etyczne, co do zgodności z obowiązującymi normami.